• Esplanada amb porteria i cistella, paviment terra
  • 3 pistes de petanca, paviment terra
  • Zona infantil