L’horari d’ús d’aquesta instal·lació és el següent:

· De dilluns a divendres
de 9 a 17 h: ús escolar
de 17 a 18.30 h: activitats esportives extraescolars


· 2 pistes poliesportives descobertes de 20 X 40 m
· 2 vestidors