L’horari d’ús d’aquesta instal·lació és el següent:

· De dilluns a diumenge: en funció de la programació de les entitats esportives.


· 1 pista de 44 x 25 m divisible en tres pistes transversals
· 6 vestidors col·lectius
· 2 vestidors d’àrbitres
· 1 gimnàs per ús d’entitats
· 240 places de grada