L’horari d’ús d’aquesta instal·lació és el següent:

· De dilluns a diumenge: en funció de la programació de les entitats esportives


· 1 Pista de 42 x 25 m divisible en dos pistes transversals

· 2 Vestidors col·lectius

· 1 Vestidor àrbitres

· 1 Pista poliesportiva descoberta de 20 x 40 m

· 2 Vestidors