L’horari d’ús d’aquesta instal·lació és el següent:

Juny, Juliol
·de 10 h a 22 h

Agost
·de 10 h a 23 h

Setembre
·els dies feiners de 10 h a 20 h, dissabtes de 10 h a 21 h

La resta de l’any
·de 10 h a 13 h i de 15 h a 20 h

https://kartingvendrell.com/


  • 2 curcuits de karts, 1 de 1300 m i 1 de 420 m