L’horari d’ús d’aquesta instal·lació és el següent:

Maig, Juny, de l’1 al 15 de setembre
·de 10 h fins al vespre

Juliol, Agost
·de 10 h a 22 h

La resta de l’any:

·Dilluns tancat (excepte els festius)

·Dimarts de 15 h fins al vespre

·Dimecres, dijous, divendres de 10 h a 13 h i de 15 h fins al vespre

·Dissabtes, diumenges i festius de 10 h fins al vespre

http://kartingcomaruga.com/


  • 2 circuits de karts, 1 de 900 m i 1 de 400 m