Activitat: Club esportiu
Telèfon: 615 59 16 29
Email: clubritmicaelvendrell@gmail.com