Activitat: Els objectius bàsics són, el foment, el desemvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva
Telèfon: 977 66 53 07
Mòbil: 630 14 57 25/659 20 09 99
Email: filirun@hotmail.com
http://filirun.com/