L’horari d’ús d’aquesta instal·lació és el següent:

· De dilluns a diumenge de 9 h a 19 h

http://www.pitchandputtvendrell.es/


  • Camp de golf amb gespa natural