L’horari d’ús d’aquesta instal·lació és el següent:


  • Frontó 29,7×12,8
  • 5 pistes de tennis 36×18
  • Pista pàdel 20×10
  • Pista poliesportiva bàsica 38×16
  • Piscina 20×10