Pavelló Àngel Guimerà

L'horari d'ús d'aquesta instal·lació és el següent:

· De dilluns a divendres, de 9 a 17 h: ús escolar
de 17 a 18.30 h: activitats esportives extraescolars
de 18:30 a 24 h: ús extern (entitats)
· Dissabtes i diumenges
de 9 a 24 h: competicions escolars, competicions federades, entitats

· 1 Pista de 42 x 25 m divisible en dos pistes transversals
· 2 Vestidors col·lectius
· 1 Vestidor àrbitres
· 1 Pista poliesportiva descoberta de 20 x 40 m
· 2 Vestidors

C/ Frederic Marès Deulovol, 8 · 43700 El Vendrell
Go to top